זרוע היבשה - יחד בונים עוצמה
Share
|

זכויות הלוחם

לוחם, דע את זכויותיך
תוספת שכר, נעלי ריצה, חופשת שחרור ומענק ללימודים אקדמאיים. מעבר לשירות המאתגר והחוויה הייחודית צה"ל מציע לחייל הלוחם הטבות שונות

 

        

תעודת לוחם:

•    חיילים לוחמים שמשרתים 36 חודשי שירות חובה לפחות, זכאים לתעודת הלוחם

     לאחר 24 חודשי שירות וצבירת 20 חודשים במקצוע לוחם, אשר בגינם מקבלים החיילים תוספת שכר
     (עד כפול משכר חייל תומך לחימה).

•    תעודת הלוחם בצירוף עלון הטבות ללוחמים, נשלחת ישירות לבית החייל.
•    בנוסף מקנה התעודה הטבות שונות המתעדכנות מעת לעת. 
  
                                                                                            

                                                                                   


נעלי ריצה בטירונות:
•    חייל בטירונות לוחמים רובאי 03 ומעלה, זכאי להשתתפות צה"ל ברכישת נעלי ריצה, המותאמות לסרגל
     המאמצים הנדרש בטירונות ע"פ בדיקת מרכז כושר קרבי בצה"ל.
•    מימוש הזכאות, החל בשבוע הראשון בטירונות, בסניפי רשת "ספורט ורטהיימר" באמצעות כרטיס החוגר.
•    תקופת הזכאות: ארבעה חודשים בלבד מיום תחילת הטירונות.

                                                                                          סיוע כלכלי ללוחמים:
•    מענק לחייל עם קושי כלכלי ברמת פעילות א'/א+: עד 3,000 ₪ בשנת שירות בהתאם למצבו האישי
     (מותנה באישור ת"ש).
•    הלוואה עד 1,200 ₪ בשנת שירות. ההחזר החודשי הינו בגובה 100ש"ח וללא ריבית.

יציאה לחו"ל:
•    חייל ברמת פעילות א' ומעלה יוכל לצאת לחו"ל למשך 28 ימים בכל תקופת שירותו לאחר
     שהשלים 8 חודשי שירות
•    ניתן לפצל את הזכאות עד 3 פעמים.

טיפול שיניים:
•    חיילי חובה לוחמים וחיילים במצוקה כלכלית זכאים לטיפול שיניים פרוטטי (כתר)
     על חשבון צה"ל. עלות הטיפול: 927 ש"ח.


קיצור שירות מטעמי לימודים:
•     קיצור שירות מטעמי לימודים ניתן לחיילים שמעוניינים להתחיל לימודים במוסד
      אקדמאי כאשר שנת הלימודים מתחילה טרם סיום השירות הצבאי.
•     חיילים ברמת פעילות א' ומעלה זכאים לקיצור של עד 60 ימים (לעומת קיצור של 30 ימים ליתר החיילים).

                                                                                           חופשת שחרור:
•    חיילים המשרתים ברמת פעילות א' זכאים לחופשת שחרור בת שבוע בנוסף לחופשת הרגילה האחרונה.
•    יתר החיילים זכאים לחופשת שחרור בת שבוע על חשבון חופשת הרגילה האחרונה.

הטבות כספיות למשתחררים:
קרנות ציבוריות שונות מעניקות הטבות כספיות ללוחמים משתחררים. ניתן לקבל פרטים על ההטבות ביחידה להכוונת חיילים משוחררים באמצעות ארבע לשכות מחוזיות: תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. כל לשכה נמצאים יועצים העומדים לרשות החייל החל בחצי שנה לפני השחרור, ועד חמש שנים לאחר השחרור.
Feedback Form